აწარმოეთ მეორადი ქაღალდი

11/04/2011

6ქაღალდის გადამუშავება და მეორადი ქაღალდის წარმოება საკმაოდ სარფიანი ბიზნესია, ამასთან, ამ გზით ახალი ქაღალდის წარმოებაზე დასახარჯი ენერგია დაიზოგება და მოჭრილი ხეების რაოდენობაც შემცირდება.

თუ თქვენ შეძლებთ მაკულატურის დიდი რაოდენობით მოგროვებას, შეგიძლიათ ბიზნესის დაწყებაზე იფიქროთ. კერძოდ, გადაამუშაოთ ძველი უსარგებლო ქაღალდები და ახალი სუფთა ქაღალდი გაუშვათ წარმოებაში [მაგალითად, დაამზადოთ შესაფუთი, ტუალეტის და ა.შ. ქაღალდები]

არსებობს ქაღალდის გადამუშავების სხვადასხვა მეთოდოლოგია და ტექნოლოგიები, რომლებსაც ქვემოთ მოცემულ ლინკებზე შეგიძლიათ გაეცნოთ

http://www.make-stuff.com/recycling/paper.html
http://www.recyclenow.com/why_recycling_matters/how_is_it_recycled/paper/
http://greenliving.lovetoknow.com/How_to_Recycle_Paper

http://recyclers.ru/modules/section/item.php?itemid=72

http://recyclers.ru/modules/section/item.php?itemid=74

http://www.vtorma.ru/