მეორადი წიგნების ელექტრონული მაღაზია

28/12/2009

booksშესაძლოა ამ იდეამ გაამართლოს, რადგანაც მეორადი წიგნები ძალიან გაფანტულად იყიდება. თუ მეორადი წიგნის მოძიება სურს ადამიანს, უნდა მოიაროს თითქმის ყველა მოვაჭრე, რაც თითქმის შეუძლებელია.

ამიტომ, აღნიშნული იდეისაგან შესაძლოა მომგებიანი ბიზნესი გამოვიდეს. საჭირო იქნება კარგად და ეფექტურად ინფორმაციის გავრცელება, რომ იბარებთ ძველ, მეორად წიგნებს. ასევე დაგჭირდებათ გარკვეული ფართი წიგნების დასაწყობებისათვის და ერთი კურიერი, რომელიც შეძენის შემთხვევაში ადგილზე მიიტანს წიგნს.Related Posts