კაპიტოლ მენეჯმენტი

21/12/2015

management-word-cloud-19209387კაპიტოლ მენეჯმენტის მიზანია ახალი ბიზნეს შესაძლებლობების გამოვლენა და სტარტაპების მართვა, მოქმედი კომპანიების მართვა მნიშვნელოვანი ცვლილებების პერიოდში, მოქმედი კომპანიების მართვა კრიზისიდან გამოყვანის მიზნით.

 

დამატებითი ინფორმაცია