საქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფი / GIDG

21/12/2015

11236466_948831481813876_1241197801988467487_nსაქართველოს ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის მიზანია ხელი  შეუწყოს საქართველოს ეკონომიკურ გრძელვადიან და მდგრად განვითარებას ეკონომიკის დივერსიფიკაციის გზით.  ამ მიზნის მისაღწევად, ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფმა შეიმუშავა პროგრამა ახალი ეკონომიკური საქმიანობების აღმოჩენისა და განვითარებისთვის.  ინდუსტრიული განვითარების ჯგუფის ფუნქცია აგრეთვე შიცავს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის მჭიდრო თანამშრომლობისა და ვერტიკალური ინტეგრაციის უზრუნველყოფას ახალი ეკონომიკური საქმიანობის დასანერგად.

დამატებითი ინფორმაცია