Startup Grind

21/12/2015

Startup-GrindStartup Grind – ეს არის გლობალური ერთობა (community), რომლის ძირითადი მიზანია მეწარმეების ერთმანეთთან დაკავშირება, წარმატებული startup-ების გამოვლენა, მათი გამოცდილების გაზიარება, ახალგაზრდების ინსპირირება და ა.შ.

დამატებითი ინფორმაცია