გაიარე საგადასახადო რეგისტრაცია

25/03/2016

ბიზნესის დასარეგისტრირებლად საჭიროა კომპანიის დირექტორი პირადობის მოწმობით ეწვიოს შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ სერვის ცენტრს.

გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მოიცავს გადასახადის გადამხდელისთვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებასა და რეგისტრირებული მონაცემების ერთიან ელექტრონულ ბაზაში (საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) შეტანას.

ამომწურავი ინფორმაციის სანახავად ეწვიეთ შემოსავლების სამსახურის ვებ  გვერდს.