დაიწყე ახლავე

შეარჩიე სახელი

25/03/2016

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ბიზნესის დაწყებისას არის სახელის შერჩევა. ბიზნეს-სახელი უნდა იყოს დასამახსოვრებელი და მარტივი. პოტენციურმა მომხმარებლებმა და კლიენტებმა ადვილად უნდა დაიმახსოვრონ კომპანიის სახელი, რომელიც უნდა იყოს უნიკალური, მაგრამ ადვილად გამოსათქმელი სრულად »

დაარეგისტრირე ბიზნესი

რეგისტრაციის სამართლებრივი ფორმები: მეწარმე-სუბიექტად დარეგისტრირება არის აუცილებელი პროცედურა ბიზნესის (სამეწარმეო საქმიანობის) დასაწყებად. საქართველოში მეწარმე-სუბიექტად რეგისტრაცია დაკავშირებულია მარტივ პროცედურებთან  და ამისთვის მხოლოდ ერთი დღეა საჭირო. ბიზნესის დასარეგისტრირებლად მნიშვნელოვანია განსაზღვროთ მეწარმე –... სრულად »

გაიარე საგადასახადო რეგისტრაცია

ბიზნესის დასარეგისტრირებლად საჭიროა კომპანიის დირექტორი პირადობის მოწმობით ეწვიოს შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ სერვის ცენტრს. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მოიცავს გადასახადის გადამხდელისთვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებასა და რეგისტრირებული მონაცემების ერთიან ელექტრონულ ბაზაში (საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) შეტანას.... სრულად »

გახსენი ანგარიში ბანკში

ბანკში ანგრიშის გახსნამდე, აუცილებელია, ამომწურავად გაეცნოთ თითოეული ბანკის პირობებსა და შეთავაზებებს. შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ თქვენი ნაცნობებისა თუ ბიზნეს პარტნიორების რჩევებიც, მათი გამოცდილების მიხედვით. ის, თუ რომელ ბანკში გსურთ ანგარიშის გახსნა, შეგიძლიათ... სრულად »

შეარჩიე ლოგო

ორგანიზაციის წარმატებისთვის საჭიროა ლოგოს სწორად შერჩევა. ლოგო მნიშვნელოვანია კომპანიის კორპორატიული იმიჯის შექმნაში. ის საკმაოდ დიდ შთაბეჭდილებას ქმნის ორგანიზაციაზე, რადგან ხშირად ეს არის ის, რასაც ხედავენ პოტენციური მომხმარებლები ჯერ კიდევ მანამდე,... სრულად »

შექმენი ვებგვერდი

შექმენით ინფორმაციული ვებგვერდი. გააცანით მომხმარებელს თქვენი პროექტები, პროდუქტები. სადაც ხშირად განათავსებთ საინტერესო ინფორმაციებს, სიახლეებს. დამზადებისას ეცადეთ, მაქსიმალურად შეხედოთ ყველაფერს მომხმარებლის თვალით სრულად »

გაიარე საგადასახადო რეგისტრაცია

02/02/2016

ბიზნესის დასარეგისტრირებლად საჭიროა კომპანიის დირექტორი პირადობის მოწმობით ეწვიოს შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ სერვის ცენტრს. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მოიცავს გადასახადის გადამხდელისთვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებასა და რეგისტრირებული მონაცემების ერთიან ელექტრონულ ბაზაში (საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) შეტანას.... სრულად »

გახსენი ანგარიში ბანკში

ბანკში ანგრიშის გახსნამდე, აუცილებელია, ამომწურავად გაეცნოთ თითოეული ბანკის პირობებსა და შეთავაზებებს. შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ თქვენი ნაცნობებისა თუ ბიზნეს პარტნიორების რჩევებიც, მათი გამოცდილების მიხედვით. ის, თუ რომელ ბანკში გსურთ ანგარიშის გახსნა, შეგიძლიათ... სრულად »

შექმენი ვებგვერდი

Start – Marketing Outsourcing   კომპანიის მიერ შემუშავებული პროექტები სრული წინასწარი დაგეგმარებისა და პრაქტიკული გადაწყვეტის ერთობლიობისგან შედგება. კომპანიის უმთავრესი მიზანია მომხმარებელთან ინდივიდუალური მიდგომით, სიმარტივისა და მაქსიმალური კომფორტისკენ აღებული მიმართულებით, ამოცანის... სრულად »

გახსენი ანგარიში ბანკში

ბანკში ანგრიშის გახსნამდე, აუცილებელია, ამომწურავად გაეცნოთ თითოეული ბანკის პირობებსა და შეთავაზებებს. შეგიძლიათ გაითვალისწინოთ თქვენი ნაცნობებისა თუ ბიზნეს პარტნიორების რჩევებიც, მათი გამოცდილების მიხედვით. ის, თუ რომელ ბანკში გსურთ ანგარიშის გახსნა, შეგიძლიათ... სრულად »