ბიზნეს გეგმის მომზადება

Start – Business Solutions

Start – Business Solutions

25/09/2013

ბიზნეს გეგმა შესაძლოა მომზადდეს ახალი ბიზნესის დასაწყებად ან არსებული ბიზნესის  გასაფართოებლად. ბიზნეს გეგმა გამოიყენება ინვესტორებთან, ბანკებთან, ფონდებთან და სხვადასხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან მოლაპარაკებების საწარმოებლად ფინანსური რესურსების მოსაზიდად. ბიზნეს გეგმები შეიძლება მომზადდეს... სრულად »